Tło 1 Tło 2 Tło 3 Tło 4 Tło 5

FAQ

Najczęściej zadawane pytania
Jeżeli nie znalazłaś/eś poniżej odpowiedzi na swoje pytanie, napisz do nas: biuro@ifaa.pl

 1. Jak zapisać się na szkolenie?
  Rejestracja odbywa się pisemnie. Należy użyć formularza zgłoszeniowego lub przesłać mailem na adres: biuro@ifaa.pl, podając nazwę i datę szkolenia oraz swoje dane kontaktowe, czyli imię i nazwisko, telefon, adres pocztowy. Ewentualnie także pełne dane do wystawienia faktury. W potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia uczestnik otrzymuje informację o kwocie do zapłaty, przysługujących zniżkach oraz numer konta do przelewu.
 2. Do kiedy mogę zapisać się na szkolenie?
  Rejestracja jest zamykana na 10 dni przed terminem kursu. Jeżeli organizacja szkolenia na to pozwala, dopuszczalna jest późniejsza rejestracja.
 3. Kiedy otrzymam potwierdzenie rejestracji?
  Potwierdzenie rezerwacji miejsca wysyłamy po otrzymaniu zgłoszenia udziału.
  Potwierdzenie rezerwacji nie jest równoznaczne z potwierdzeniem terminu i miejsca szkolenia. Ostateczne potwierdzenie realizacji szkolenia, wraz z podaniem miejsca i godzin kursu, uczestnik otrzymuje najpóźniej na początku tygodnia przed ustaloną datą kursu.
 4. Kiedy otrzymam potwierdzenie terminu i miejsca szkolenia?
  Akademia IFAA dokłada starań, aby każde zaplanowane szkolenie odbyło się w ustalonym terminie. Od samych uczestników zależy jednak, czy na dany kurs zbierze się niezbędna liczba zainteresowanych osób (min. 8 osób). Potwierdzenie realizacji szkolenia uczestnik otrzymuje najpóźniej na początku tygodnia przed ustaloną datą kursu.
  Wraz z potwierdzeniem biuro IFAA przesyła mailem informacje organizacyjne, jak dokładny adres i godziny szkolenia.
 5. Jak zapłacić za szkolenie?
  Po przesłaniu zgłoszenia na szkolenie uczestnik otrzyma wiadomość z danymi do przelewu, który należy wykonać najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia.
 6. Jak zamówić fakturę?
  Podczas rejestracji na szkolenie uczestnik może zamówić fakturę, podając mailem dane firmowe. Fakturę można także zamówić pisemnie po szkoleniu, najpóźniej w ciągu 7 dni od daty zakończenia kursu.
  Faktury VAT są wystawiane w formacie PDF i przesyłane drogą mailową. Faktura papierowa może zostać wysłana pocztą, jeżeli uczestnik zgłosi taką potrzebę.
 7. W jakich godzinach odbywają się szkolenia?
  Informację o godzinie rozpoczęcia i zakończenia szkolenia uczestnik otrzymuje wraz z informacjami organizacyjnymi najpóźniej na początku tygodnia przed ustaloną datą kursu. Dzień szkoleniowy trwa w zależności od kursu 6-8 godzin wraz z przerwami.
 8. Kiedy i jak otrzymam materiały szkoleniowe?
  Materiały szkoleniowe (skrypt) przekazuje uczestnikom szkoleniowiec na początku kursu. Skrypty są opracowane w wyczerpujący sposób, przewidziano w nich jednak miejsce na własne uzupełnia i notatki.
  W przypadku szkoleń licencyjnych kończących się egzaminem objętość merytoryczna materiałów odpowiada wymaganiom egzaminacyjnym, chyba że prowadzący poda inaczej.
 9. Co zabrać ze sobą na szkolenie?
  Szkolenia mają charakter praktyczny, dlatego niezbędne jest zabranie stroju i obuwia sportowego oraz ręcznika. W przypadku szkoleń teoretycznych, jak Anatomia funkcjonalna warto mieć wygodny ubiór. Zalecamy zabranie ze sobą jedzenia i picia.
 10. Co zrobić w przypadku choroby?
  Jeżeli z powodu choroby czy innej ważnej okoliczności życiowej uczestnik musi odwołać udział w wybranym szkoleniu, jest zobowiązany do pilnego kontaktu z biurem Akademii IFAA mailem: biuro@ifaa.pl lub tel. 501 273 019.
  W takiej sytuacji, po opłaceniu należności manipulacyjnej w wysokości 50 zł, może zmienić termin udziału na późniejszy lub wykupić inne szkolenie czy imprezę IFAA Polska. Po rozpoczęciu szkolenia nie ma możliwości zgłoszenia rezygnacji i obowiązuje pełna odpłatność za kurs.
 11. Czy otrzymam informacje o harmonogramie szkolenia?
  Informacje o miejscu i godzinach szkolenia uczestnik otrzymuje wraz z potwierdzeniem rejestracji, a najpóźniej na początku tygodnia przed ustaloną datą kursu.
  Harmonogram szkolenia przedstawia prowadzący na pierwszym spotkaniu.
 12. Czy muszę cały kurs i/lub egzamin odbyć w tym samym miejscu?
  Każdy moduł szkolenia, a także egzamin kończący dane szkolenie można zrobić w innym mieście. Jeżeli uczestnik nie może z jakiegoś powodu być obecny na danym spotkaniu kursu modułowego albo nie odpowiada mu termin egzaminu, może wybrać inne miejsce i termin. W każdym takim wypadku należy zgłosić zmianę do biura IFAA mailem: biuro@ifaa.pl lub tel. 501 273 019.
 13. Co w sytuacji, gdy nie zaliczę egzaminu?
  Uczestnikowi przysługuje 3-krotne podejście do egzaminu. Powtórny egzamin zalicza tylko z tej części, której nie zdał, np. tylko część teoretyczną lub tylko część praktyczną. Uczestnik wybiera kolejny dostępny termin egzaminu i przesyła zgłoszenie najpóźniej na 7 dni przed tą datą.
  Opłata za egzamin poprawkowy wynosi 120 zł. Kwotę tę należy wpłacić przelewem najpóźniej na 7 dni przez egzaminem.
 14. Jak i kiedy otrzymam certyfikat/dyplom?
  Certyfikat poświadczający udział w szkoleniu/warsztacie uczestnik otrzymuje na zakończenie kursu od osoby prowadzącej. W wyjątkowych sytuacjach certyfikat jest wysyłany pocztą.
  Dyplom poświadczający ukończenie szkolenia licencyjnego i zaliczenie egzaminu uczestnik otrzymuje w ciągu 14-21 dni od dnia egzaminu, w zależności od liczby uczestników/nakładu pracy.
 15. Czy Akademia IFAA akceptuje szkolenia innych organizatorów/szkół?
  Udział w niektórych szkoleniach Akademii IFAA wymaga uzyskania wcześniejszych kwalifikacji. Jeżeli ukończyłaś/eś kursy w innych szkołach/innych instytucjach, prosimy o przesłanie kopii uzyskanych dokumentów wraz z opisem zakresu tematycznego kursu na adres: biuro@ifaa.pl

W skrócie o nas

Czytaj więcej

Formularz logowania

×

Przypomnij hasło

Wyślij Przejdź do logowania
×

Formularz rejestracji

×

Informacja

Zakładka aktualnie w budowie.

×

Wyniki wyszukiwania

×

Zapis do szkolenia bez rejestracji

×

Zapis do szkolenia bez rejestracji

×